Nordjysk Humanitærhjælp

Velkommen til Nordjysk Humanitærhjælps officielle hjemmeside.

 

 

Foreningen er en landsdækkende privat organisation, som er politisk og religiøst uafhængig.

 

Foreningen arbejder både nationalt og internationalt.

Medlemsskab: (klik her).

 

Hjemmesiden er opdateret 11/03 2019

 

Nyt punkt på hjemmesiden:

 

Fremover vil du kunne finde det seneste referat fra bestyrelsesmøderne på hovedafdelingens side under bestyrelse, referater fra bestyrelsesmøder

 

Generalforsamling 2019

er nu vel overstået, og resultatet blev som følger:

 

Der er dannet en ny bestyrelse bestående af:

Natasha Enetoft (formand)

Poul Erik Jensen (næstformand)

Jens Niss (kasserer)

Bengt Sommer

John Rasmussen

Anna Bertelsen (Russisk/Dansk kontakt)

 

Som det fremgår af ovenstående, lykkedes det at danne en bestyrelse,

hvorfor den varslede ekstraordinære generalforsamling blev aflyst.

 

Referat af generalforsamlingen kan læses her:

 

 

Kontingent kan indbetales på nedenstående konto:

Bank: Reg. 3724 konto 0004 084 438 Giro: 408 - 4438 CVR-nr. 17424475

 

IBAN-nummer: DK2330000004084438

IC-kode: DABADKKK (SWIFT-adresse)

formand@njhh.dk

kasserer@njhh.dk

webmaster@njhh.dk

Hold 2 - 2014