Nordjysk Humanitærhjælp

Velkommen til Nordjysk Humanitærhjælps officielle hjemmeside.

Hovedafdeling: Tlf. +45 61 42 62 02

Køge Lokalafdeling: +45 51 25 90 28

 

Foreningen er en landsdækkende privat organisation, som er politisk og religiøst uafhængig.

 

Foreningen arbejder både nationalt og internationalt.

Medlemsskab: (klik her).

 

Hjemmesiden er opdateret 17/10 2018

 

Nyhedsbrev: Så er nyhedsbrevet for Oktober på vej i posten. Du kan også læse det her på siderne.

 

Siden for generalforsamling 2018 er opdateret med de nyeste referater, også fra den ekstraordinære

generalforsamling i Kolding 30/9 2018.

 

Formandens beretning kan ses samme sted eller på siden for årsberetninger.

 

 

Kontingent kan indbetales på nedenstående konto:

Bank: Reg. 3724 konto 0004 084 438 Giro: 408 - 4438 CVR-nr. 17424475

 

IBAN-nummer: DK2330000004084438

IC-kode: DABADKKK (SWIFT-adresse)

formand@njhh.dk

kasserer@njhh.dk

webmaster@njhh.dk

Hold 2 - 2014