Nordjysk Humanitærhjælp

Ekstraordinær generalforsamling.

 

Oven på sommerens genvordigheder omkring vores feriebørn, har Poul Erik valgt at fratræde som formand med øjeblikkelig virkning.

 

Derfor er Næstformand Bengt Sommer tiltrådt som konstitueret formand indtil videre.

 

Der vil blive indkaldt til ekstraordinær generalforsamling medio September.

Vi satser på at holde generalforsamlingen på Fyn.

 

Endelig indkaldelse vil finde sted, så snart der er truffet aftale omkring lokaler.

 

Bestyrelsen.

 

Velkommen til Nordjysk Humanitærhjælps officielle hjemmeside.

Hovedafdeling: Tlf. +45 61 42 62 02

Køge Lokalafdeling: +45 51 25 90 28

 

Foreningen er en landsdækkende privat organisation, som er politisk og religiøst uafhængig.

 

Foreningen arbejder både nationalt og internationalt.

Medlemsskab: (klik her).

 

Hjemmesiden er opdateret 5/8 2018

 

Referat fra generalforsamlingen 2018 er midlertidig ikke tilgængelig grundet diskutioner omkring indholdet.

 

Formandens beretning kan ses på siden for årsberetninger.

 

Sommerlejren har fået sin egen folder.

Folderen findes i 2 versioner: Flyer-version til udskivning på 2 stykker papir og ophængning, og folder-version til print på begge sider til uddeling.

 

 

Kontingent kan indbetales på nedenstående konto:

Bank: Reg. 3724 konto 0004 084 438 Giro: 408 - 4438 CVR-nr. 17424475

 

IBAN-nummer: DK2330000004084438

IC-kode: DABADKKK (SWIFT-adresse)

formand@njhh.dk

kasserer@njhh.dk

webmaster@njhh.dk

Hold 2 - 2014