Nordjysk Humanitærhjælp

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling.

 

Der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling i Nordjysk Humanitærhjælp

Søndag d. 30.9. 2018 kl. 13.00

 

Mødet afholdes i Fælleshuset, Slåenvej 50, 6000 Kolding.

 

Dagsorden vil være som følger:

 

1. Valg af ordstyrer og stemmetællere.

 

2. Velkomst og orientering ved konstitueret formand.

 

3. Visioner for fremtiden:

Navn: Skal vi hedde noget andet for at fremme forståelsen?

Arbejdsområder og samarbejdspartnere?

Fusion med andre organisationer?

Økonomi: Skal lokalafdelingen søge midler til og administrere sommerlejren?

 

4. Valg af ny bestyrelse

 

Der vil være et kort bestyrelsesmøde kl. 12 samt konstituering af den nye bestyrelse efter mødet.

 

 

 

Bestyrelsen.

 

Velkommen til Nordjysk Humanitærhjælps officielle hjemmeside.

Hovedafdeling: Tlf. +45 61 42 62 02

Køge Lokalafdeling: +45 51 25 90 28

 

Foreningen er en landsdækkende privat organisation, som er politisk og religiøst uafhængig.

 

Foreningen arbejder både nationalt og internationalt.

Medlemsskab: (klik her).

 

Hjemmesiden er opdateret 5/8 2018

 

Referat fra generalforsamlingen 2018 er midlertidig ikke tilgængelig grundet diskutioner omkring indholdet.

 

Formandens beretning kan ses på siden for årsberetninger.

 

Sommerlejren har fået sin egen folder.

Folderen findes i 2 versioner: Flyer-version til udskivning på 2 stykker papir og ophængning, og folder-version til print på begge sider til uddeling.

 

 

Kontingent kan indbetales på nedenstående konto:

Bank: Reg. 3724 konto 0004 084 438 Giro: 408 - 4438 CVR-nr. 17424475

 

IBAN-nummer: DK2330000004084438

IC-kode: DABADKKK (SWIFT-adresse)

formand@njhh.dk

kasserer@njhh.dk

webmaster@njhh.dk

Hold 2 - 2014