Nordjysk Humanitærhjælp

Velkommen til Nordjysk Humanitærhjælps officielle hjemmeside.

Hovedafdeling: Tlf. +45 61 42 62 02 / 60 87 66 93

Køge Lokalafdeling: +45 51 25 90 28

 

Foreningen er en landsdækkende privat organisation, som er politisk og religiøst uafhængig.

 

Foreningen arbejder både nationalt og internationalt.

Medlemsskab: (klik her).

 

Hjemmesiden er opdateret 4/11 2017

 

Nordjysk Humanitærhjælp Køge Lokalafdeling er nu en realitet!

Nærmere kan læses på siderne om lokalafdelingen.

 

Nyhedsbrev nr. 4 2017 er online og kan læses her:

 

Kontingent kan indbetales på nedenstående konto:

Bank: Reg. 3724 konto 0004 084 438 Giro: 408 - 4438 CVR-nr. 17424475

 

IBAN-nummer: DK2330000004084438

IC-kode: DABADKKK (SWIFT-adresse)

formand@njhh.dk

kasserer@njhh.dk

webmaster@njhh.dk

Hold 2 - 2014