2013

 

Nordjysk Humanitærhjælp

Generalforsamling den 2. februar 2013.

Årsberetning for 2012 og planer for 2013.

 

RUSLANDSARBEJDET 2012:

I 2012 inviterede vi 102 russiske feriebørn fra den strålingsramte Brjansk region nær Tjernobyl. I sidste øjeblik kom der afbud fra 3 børn. Et barn skulle have fornyet sit pas, hvilket man ikke havde været opmærksom på. Et barn meldte afbud p.g.a. sygdom, og det 3. barn kunne ikke tage til Danmark på grund af uddannelse.

2012 blev et år, hvor vi fik stor hjælp fra aviser, Danmarks Radio P4, ferieværter og medlemmer til at søge efter nye ferieværter til alle russiske feriebørn. I midten af maj manglede vi fortsat plads til 3 drenge og 1 leder på hold 1, så det var i sidste øjeblik, vi fik ferieværter til disse 4 personer. Nogle af de ferieværter, som havde geninviteret, og hvor børnene af en eller anden grund ikke modtog invitationen, fravalgte at modtage nye børn, hvorfor der skulle skaffes plads til de nye børn, som kom i stedet.

Med stor glæde fik vi plads til alle børn og ledere.

Problemer:

Vi blev nødt til at flytte 3 drenge, da der opstod nogle misforståelser mellem børnene og ferieværten, hvilket fik denne til at bede om, at børnene blev flyttet.

Der opstod også sygdom – 2 børn fik skoldkopper og et par børn blev undersøgt for influenza.

Sponsorer:

Som tilbud til russiske børn, sponserede Tivoli, entre og stort turpas, fra Fårup Sommerland, Jylland og Middelaldercentret, Lolland blev der ydet rabat på billetterne. Flyvestationen i Skrydstrup inviterede igen til opvisning, hvilket var en stor oplevelse for børn og voksne.

Transport:

Transporten til og fra Rusland blev igen kørt af Hjørring Turistfart. Der opstod problemer med bussen, som medførte, at vi var på værksted i Berlin. På tros af forsinkelsen kunne vi ankomme til Rusland og alle køre- hviletider blev overholdt. Klokken var blevet 24.15 russisk tid, da vi holdt på grænsen til Rusland. I Rusland må man ikke køre med børn i bussen mellem kl. 24.00 og 06.00, hvorfor myndighederne ikke ville lade os køre ind i landet, men ved god overtalelse, fik vi lov til at køre ind med børnene. Alle tog forsinkelsen med godt humør.

Oplysninger om børnene:

Fra de russiske ledere, Svetlana og Alexander, modtog vi oplysningsskemaer om børnene. Disse skemaer blev sendt til ferieværterne. Vi har det indtryk, at ferieværterne er glade for oplysningerne om børnene. En del ferieværter har skrevet til børnene, inden de ankom til Danmark.

Evaluering af besøgene:

Vi har modtaget mange evalueringsskemaer retur, og vi har konstateret, at der fortsat ønskes flere oplysninger om børnene og deres familier. Der har været en del utilfredshed over, at der kommer russiske ledere med til Danmark, som ikke kan tale engelsk, hvilket har givet en del problemer, da ferieværterne ikke kunne tale med lederne. Vi har meddelt vores kontaktpersoner i Rusland, at vi ikke kan acceptere, at der sendes ledere til Danmark, som kun kan taler russisk.

Børnehjemsbørn:

Fra det store skoleinternat i Zhukovka har vi modtaget en henvendelse, af hvilken det fremgår, at der er skiftet skoledirektør på internatet. Ivan Kontsov, som tidligere har været med forældreløse børn fra skoleinternatet i Danmark, er nu leder af skoleinternatet.

Ivan Kontsov vil gerne sammen med Viktor fra det lille børnehjem i Zhukovka forsøge at præparere den nye administration i Brjansk til at give udrejsetilladelse til forældreløse børn, så vi igen kan modtage børnehjemsbørn.

Årsagen til, at man var optimistiske, var oplysninger fra advokat Anton Dydarenkov, som er vokset op på det lille børnehjem i Zhukovka, og som har været mange gange i Danmark som feriebarn. Anton har oplyst, at Dumaen har lavet en lov, der givet ansvaret for forældreløse børn til kommunen. Loven siger ikke noget om, at børnene ikke må rejse udenlands. Nordjysk Humanitærhjælp er blevet bedt om at fremsende oplysninger om foreningen.

Da Ivan og Viktor skulle ind til Brjansk for at tale med myndighederne, ville Viktor ikke deltage. Viktor var nok lidt bange for, at det kunne få konsekvenser.

Ivan tog sammen med andre fra skoleinternatet til Brjansk for at tale børnenes sag, men også denne gang ville man ikke give udrejsetilladelsen, hvilket vi er meget skuffede over.

 

SOMMERLEJR 2012.

Nordjysk Humanitærhjælp afholdt i uge 29 sommerlejr på Stevns.

25 forventningsfulde børn ankom til lejren. Nogle børn havde været på lejren tidligere, og de havde allerede i februar kontaktet socialrådgiverne i deres kommune for at høre, om de havde mulighed for at komme med på vores sommerlejr igen.

Det har været en rigtig god sommerlejr, hvor 10 frivillige personer stillede deres arbejdskraft til rådighed. En stor tak for deres arbejde, som gjorde, at der var varme hænder til at tage sig af børnene både dag og nat.

 

Aktiviteter på lejren:

Vi var i Bon Bonland, Legeland i Køge, og vi havde besøg af Cirkus Bella Donna, som gav forestilling til halv pris. Mange bade- strand- og skovture blev det også til. Hjemme i lejren blev der arrangeret fastelavnsfest, skattejagt og mange andre ting.

Det danske sommervejr er som bekendt noget ustabilt, hvorfor vi blev nødt til at ændre i det planlagte forløb.

Da vi sagde farvel til børnene, var der mange, som sagde: ”Kan vi ikke blive her 1 uge mere, vi vil ikke hjem nu.”

 

RUSLANDSTUR I OKTOBER:

10 personer var tilmeldt turen til Rusland i perioden 29. september – 6. oktober, men desværre kom der et afbud p.g.a. helbredsmæssige problemer lige inden afrejsen.

Alle omkostninger ved rejsen betales af den enkelte deltager, hvorfor det har stor betydning, at man har tegnet privat rejseforsikring, som dækker afbestilling ved sygdom. Det havde den sygdomsramte tilmeldte ikke, og der var desværre ikke mulighed for at få refunderet transportudgifterne.

Efter hjemkomsten har der kun været positive tilbagemeldinger. Alle har haft en dejlig tur over til deres feriebørn.

 

JUL OG NYTÅR:

Der er blevet afholdt 2 julemarkeder på Fyn og 1 på Sjælland.

Vi har, for at hjælpe børn på de 2 børnehjem i Zhukovka og dårligt stillede familier i Klintcy og Novozybkov, fremsendt penge til indkøb af gode ting til jul og nytår.

 

TAK FOR HJÆLPEN I 2012:

En stor tak skal lyde til vores sponsorer, som ved at støtte os økonomisk, har gjort det muligt for Nordjysk Humanitærhjælp at hjælpe og glæde danske børn til et ferieophold og børn fra den strålingsramte region Brjansk til at komme ud af den forurenede zone. Også tak til Lego som også i 2012 gav os ca. 100 kg Legoklodser.

En stor tak til vore medlemmer og ferieværter for deres støtte i 2012.

 

PLANER FOR 2013:

Der er fortsat store problemer med forureningen efter Tjernobyl katastrofen i 1986 i Brjansk regionen, Rusland. Mange bliver syge, hvorfor det er til stor hjælp, at Nordjysk Humanitærhjælp siden 1994 har inviteret børn fra regionen på ferie i Danmark. Børnene, som opholder sig i Danmark i 3 ½ uge, får styrket deres immunforsvar. Den forurening, børnene har i kroppen ved ankomsten til Danmark, er næsten ikke eksisterende, når de rejser hjem.

Nordjysk Humanitærhjælps bestyrelse vil i år invitere 102 russiske børn og 8 ledere til Danmark. Børn og ledere bliver fordelt på 2 hold. 1. hold i perioden 8/6 – 2/7 2013 og hold 2. den 6/7 – 30/7 2013.

Ved deadline for invitationer af russiske feriebørn er der inviteret 62 børn og 3 ledere. Vi skal herefter finde nye ferieværter til 45 børn / ledere. På hold 1 mangler der d.d. plads til 10 børn 1 leder, og på hold 2 mangler der plads til 15 børn og 2 ledere.

Med hjælp fra ferieværter over hele landet er der opsat plakater, hvor vi søger ferieværter.

Bestyrelsen håber, at flere af vore medlemmer / ferieværter vil være os behjælpelige med at lede efter nye ferieværter, så der kan blive plads til alle de russiske børn.

Vi har desværre konstateret at private pakker, som vi bliver bedt om at tage med bussen fra danske / russiske familier, har indeholdt cigaretter, medicin og spiritus.

I 2012 var vi tæt på, at bussen blev kørt på værksted for at blive undersøgt, da der ved toldkontrollen i Polen blev taget stikprøvekontrol af gavepakker, hvor der blev fundet bl.a. cigaretter.

Sortklædte toldbetjente var lige ved at skille bussen ad, for at se om de kunne finde mere, og man talte om at køre os på værksted. Vi slap dog med skrækken, hvilket var godt, ikke fordi vi havde andre ting med, men det ville have betydet meget for chaufførernes køre- hviletider.

Herefter er det besluttet, at hvis vi tager små pakker med fra og til Danmark, skal pakkerne være åbne, og vi skal se, hvad pakkerne indeholder.

Sommerlejr:

Sommerlejren for socialt dårligt stillede danske børn er planlagt til afholdelse i uge 29 på Stevns. Vi har planlagt, at der kan modtages ca. 27 børn mellem 7 og 11 år.

Sommerlejren ligger ved skov og strand, hvorfor meget tid vil blive brugt her. Børnene elsker vandet, og de vil gerne til stranden, selvom det regner. I det omfang vejret er med os, bliver der strandture.

Vi forventer, at vi kan afholde et par udflugter til bl.a. Bon Bonland.

Der bliver underholdning, hvor børnene også selv skal deltage med at optræde for os.

Er der nogen blandt vores medlemmer, der har tid, lyst og overskud til at gøre sommerlejren til en god oplevelse for børnene, så kontakt os.

Oktobertur:

Der bliver selvfølgelig igen i år arbejdet på en tur til Rusland, så vi kan komme over og se, hvorledes ”vores” feriebørn lever hjemme med deres familier.

Alle, der vil med, betaler selvfølgelig selv alle omkostninger i forbindelse med turen og opholdet, som vi altid har gjort. Turen med fly til Rusland vil blive i uge 40.

Medlemmer / penge:

For at vi kan nå vores mål om at gøre noget for danske og russiske børn, skal vi i år gøre en ekstra indsats. Vi skal gøre mere for at udbrede kendskabet til Nordjysk Humanitærhjælp og vores arbejde for vanskeligt stillede børn.

Vi går på med friskt mod, og vi håber på, at mange sponsorer vil se velvilligt på vores ansøgninger om økonomisk og materiel støtte.

Nordjysk Humanitærhjælp takker alle sponsorer, ferieværter og medlemmer. Uden jeres hjælp vil vores planer for 2013 ikke kunne gennemføres.

P.B.V.

 

Inge Bækvang

Formand

 

Tilbage til toppen.