2015

 

Nordjysk Humanitærhjælp

Generalforsamling den 7. februar 2015.

Årsberetning for 2014 og planer for 2015.

 

RUSLANDSARBEJDET 2014:

 

I 2014 inviterede vi 100 russiske feriebørn fra den strålingsramte Brjansk region nær Tjernobyl. Bestyrelsen havde besluttet, at inviterede børn, som meldte fra, ikke skulle erstattes med nye inviterede. Det skete, fordi vi desværre på baggrund af erfaringerne fra de sidste år, havde en forventning om, at det ville blive svært at skaffe det nødvendige antal ferieværter. I sidste øjeblik kom der et par afbud. Et barn blev f.eks. hospitalsindlagt kort inden afrejsen. Som frygtet måtte vi i juni melde afbud til hele 21 børn, så antallet endte på 28 børn. I juli lykkedes det med møje og besvær at skaffe værtsfamilier nok, så alle inviterede børn kunne komme til Danmark.

I 2014 fik vi stor hjælp fra aviser, Danmarks Radio, ferieværter og medlemmer til at søge efter nye ferieværter til mange af de russiske feriebørn.

 

Problemer:

Vi blev nødt til at flytte et par børn, da der opstod nogle misforståelser mellem børnene og ferieværterne, hvilket fik dem til at bede om, at børnene blev flyttet.

Der opstod også sygdom – nogle børn blev undersøgt af lægen, som kunne konstatere både byldeinfektioner og underlivsbetændelse, som ikke var af ny dato. Flere børn end sædvanligt måtte forbi tandlægen. Dette er problematisk for os, idet vi ikke kan betale for andet end absolut nødvendig førstehjælp. Det samme gælder børn med synsproblemer. Alligevel blev året klaret uden udgifter for foreningen takket være værtsfamiliernes velvilje og det samme fra vagtlæger.

Et par værtsfamilier var lidt forundrede over børnenes tilsyneladende solide økonomiske baggrund. Det er et forhold bestyrelsen endnu engang vil tage op med vores kontakter i Rusland. Det må dog ikke glemmes, at sundhedstilstanden ikke tager hensyn til økonomien for så vidt angår strålingsrelaterede problemer.

 

Oplysninger om børnene og evaluering af besøgene:

Fra de russiske ledere, Svetlana og Alexander, modtog vi oplysningsskemaer om børnene. Disse skemaer blev sendt til ferieværterne. Vi har det indtryk, at ferieværterne er glade for oplysningerne om børnene, selvom evalueringerne taler om, at man ønsker mere pålidelige og flere oplysninger. Dette er dog ikke nemt, da der af og til sker ændringer i børnenes forhold efter udfyldelsen af skemaerne. Det kan f.eks. være spørgsmål om medicin, som man i Rusland har et andet forhold til. I et enkelt tilfælde måtte vi konstatere, at forældrene havde holdt vigtige oplysninger tilbage for de russiske ledere. Det kan vi selvfølgelig ikke gøre noget ved, men heldigvis blev efterfølgende problemer taklet fint af værtsfamilien. Flere ferieværter havde skrevet til børnene, inden de ankom til Danmark.

Vi vil i forbindelse med invitationer næste gang understrege over for forældrene, at det er vigtigt med ærlige og fyldestgørende oplysninger om børnene. Ingen børn vil blive afvist på baggrund af mindre skavanker så som sengevædning og mindre symptomer. På samme måde oplever mange værter, at oplysninger om børnenes sprogfærdigheder såvel som forældrenes ikke udfyldes i overensstemmelse med fakta. Det gælder også internetforbindelse (e-mail) og profiler på sociale netværk. Dette til trods for, at det netop er en fordel både under opholdet og efter, hvis der er disse muligheder for at vedligeholde kontakten med børnene og forældrene.

 

Sponsorer:

Som tilbud til russiske børn, sponserede flere besøgssteder entréen, og Tivoli i København gav både entré og turpas. Flyvestationen i Skrydstrup inviterede igen til opvisning, hvilket var en stor oplevelse for børn og voksne.

 

Transport:

Transporten til og fra Rusland blev igen kørt af Hjørring Turistfart. På sidste tur opstod der problemer med bussen, idet dens aircondition brød sammen. Det betød 7 timers forsinkelse allerede fra Fyn, men noget af forsinkelsen blev indhentet under vejs, så de sidste børn kunne afleveres til forældrene med 5 timers forsinkelse. Både første og anden tur forløb smertefrit endda uden specielt lang ventetid ved grænseovergangene. I år måtte vi dog konstatere øget kontrol ved den russiske grænse mod Hviderusland. Et forhold som angiveligt var en følge af den russisk – ukrainske konflikt.

 

SOMMERLEJR 2013.

Nordjysk Humanitærhjælp afholdt i uge 29 sommerlejr i Storvorde ved Limfjorden.

Efter lidt tilmelding og framelding blev lejren på 20 børn.

Der var lidt problemer med et barn, som måtte sendes hjem på grund af uacceptabel adfærd.

Det har været en rigtig god sommerlejr, hvor frivillige personer stillede deres arbejdskraft til rådighed. En stor tak for deres arbejde, som gjorde, at der var varme hænder til at tage sig af børnene både dag og nat.

Aktiviteter på lejren:

Vi var i Fårup Sommerland ligesom det også blev til mange bade- strand- og skovture. Hjemme i lejren blev der arrangeret sædvanlige lejraktiviteter.

 

RUSLANDSTUR I OKTOBER:

Turen blev, lige som sidste år, ikke til noget i 2014 på grund af for ringe tilslutning.

 

BESTYRELSESARBEJDET:

Der har i årets løb, ud over det konstituerende møde i forbindelse med generalforsamlingen, været afholdt 4 møder, hvor de løbende sager er blevet behandlet. Bestyrelsen ser med fortrøstning frem til det kommende års arbejde.

 

TAK FOR HJÆLPEN I 2014:

En stor tak skal lyde til vores sponsorer, som ved at støtte os økonomisk, har gjort det muligt for Nordjysk Humanitærhjælp at hjælpe og glæde danske børn til et ferieophold og til at give børn fra den strålingsramte region Brjansk mulighed for at komme ud af den forurenede zone.

Vi har som sædvanligt søgt og fået tilskud fra mange private og offentlige fonde. Dog ikke så stor støtte som tidligere år, men stadig stor tak til de, som trods alt støttede. Vi kan kun gisne om årsagen til den lavere støtte, men måske har krisen mellem Rusland og Ukraine haft indflydelse. På samme måde påvirker det sikkert, at ulykken på Tjernobyl fandt sted for mere end 28 år siden.

En stor tak til vore medlemmer og ferieværter for deres støtte i 2014.

 

Planer for 2015:

 

Sommerlejre:

Bestyrelsen har besluttet at indstille, at der i 2015 afholdes 2 sommerlejre for udsatte børn i Danmark. Lejrene afholdes i uge 29 i henholdsvis Tårnlejren ved Storvorde og Urneborg ved Horslunde. På begge lejre kan der modtages omkring 25 – 30 børn.

Hvis nogen kan tilbyde at arbejde som hjælper på en af lejrene, modtages tilbuddet med glæde.

Der vil i lejrene blive de sædvanlige aktiviteter og eventuelt udflugter til steder i området.

 

Ruslandsarbejdet:

Med den aller største beklagelse må bestyrelsen konstatere, at der ikke har kunnet skaffes den nødvendige økonomiske baggrunde for at invitere børn fra Klintsy og Novozybkov (Briansk regionen)i den kommende sommer.

Bestyrelsen vil sætte alt ind på at skaffe tilskud, så invitation af børn og ledere kan genoptages i 2016.

 

Oktobertur til Rusland:

Bestyrelsen har ikke planer om at arrangere en tur til Klintsy og Novozybkov i oktober. Dette skal ses i lyset af at turen de sidste 2 år ikke har kunnet gennemføres på grund af for lille tilslutning.

 

Afslutning:

Nordjysk Humanitærhjælp takker endnu engang alle sponsorer, ferieværter og medlemmer. Uden jeres hjælp vil vores planer for 2014 ikke kunne gennemføres.

 

Tilbage til toppen af siden.