Sidste nyt

Sidste nyt:

 

Ekstraordinær generalforsamling: Da poul Erik har valgt at trække sig som formand med øjeblikkelig virkning, er næstformand Bengt Sommer tiltrådt som konstitueret formand indtil videre. Der vil blive indkaldt til ekstraordinær generalforsamling medio September. Mødet vil om muligt blive afholdt på Fyn. Nærmere oplysninger om tid og sted vil blive udsendt, så snart der er truffet aftale om lokaler.

 

 

Referat fra generalforsamling 2018 er midlertidig ikke tilgængelig grundet diskutioner omkring indholdet. Formandens beretning kan findes på siden for årsberetninger.

 

Nyhedsbrev for 2018 er nu online og kan læses her:

 

Den nyeste PR-folder kan downloades her. Det er nu også muligt at downloade og udskrive en lille folder omkring sommerlejren.

Folderen findes i 2 versioner: Flyer-version til udskivning på 2 stykker papir og ophængning, og folder-version til print på begge sider til uddeling.

 

 

Siden er opdateret 5/8 2018