Sidste nyt

Sidste nyt:

 

Ekstraordinær generalforsamling blev afholdt i fælleshuset på Slåenvej i Kolding d. 30/9 2018. Herefter ser bestyrelsen sådan ud:

 

Formand: Bengt Sommer mail: formand@njhh.dk Tlf.: 23808952

 

Næstformand: Lissi Sommer Mail: naestformand@njhh.dk Tlf.: 24244751

 

Kasserer: Jens Niss Mail: kasserer@njhh.dk Tlf.: 30988370

 

Sekretær: Susanne Kold Olesen Mail: sekretaer@njhh.dk Tlf.: 21817741

 

Webmaster: John Rasmussen Mail: webmaster@njhh.dk Tlf.: 27121084

 

Suppleant: Anna Bertelsen Mail: annabest2005@hotmail.com Tlf.: 61869407

 

Tilknyttede:

 

Redaktør af medlemsblad:

Heidi Rasmussen Mail: rosen_beauty@hotmail.com Tlf.: 28944428

 

Fundraiser: Ole Søager Mail: ole@soeager.dk Tlf.: 25365267

 

 

Referat fra generalforsamling 2018 kan findes på siden for generalforsamling 2018. Her finder du også referatet fra den ekstraordinære generalforsamling i Kolding 30/9 2018. Formandens beretning kan findes på siden for årsberetninger.

 

Nyhedsbrev for 2018 er nu online og kan læses her:

 

Den nyeste PR-folder kan downloades her. Det er nu også muligt at downloade og udskrive en lille folder omkring sommerlejren.

Folderen findes i 2 versioner: Flyer-version til udskivning på 2 stykker papir og ophængning, og folder-version til print på begge sider til uddeling.

 

 

Siden er opdateret 8/10 2018