Radioaktivt udslip

 

Radioaktivt udslip:

 

Nedsmeltningen udløste en radioaktiv sky, der bredte sig over Rusland, Hviderusland, Ukraine, dele af Tyrkiet. Moldova, Rumænien, Litauen, Finland, Danmark, Norge, Sverige, Østrig, Ungarn, Tjekkiet, Slovakiet, Slovenien, Polen, Schweiz, Tyskland, Italien, Frankrig, storbritanien og helt over til Canada. Selv i en sø i Japan blev der opdaget meget radioaktivitet.

 

Sovjetiske videnskabsfolk meddelte, at reaktor 4 på Tjernobyl-værket indeholdt 180-190 tons atombrændsel i form af uranoxid samt fissionsprodukter. Et gæt på, hvor meget af dette der blev slynget ud ved eksplosionerne, varierer mellem 5 og 30 procent, men visse "likvidatorer", der selv har været på stedet, hævder, at højst 5 til 10% stadig ligger i resterne af reaktoren. Billeder derfra viser en tom reaktorskal.

 

Det "oprindelige" udslip af radioaktivt materiale afhang hovedsageligt af de enkelte stoffers kogepunkter:

Alle ædelgasser, herunder krypton og xenon, i reaktoren blev øjeblikkelig frigivet ved den første dampeksplosion.

Cirka 44% af det radioaktive jod blev frigivet i form af dampe, partikler på fast form, samt som jodholdige organiske forbindelser.

 

Cæsium og tellur blev frigivet i form af aerosoler.

 

Der blev frigivet radioaktive partikler i to størrelser; nogle små der målte fra 0,3 til 1,5 mikrometer, og nogle større på 10 mikrometer. De store partikler indeholder omkring 80-90% af de ikke-flygtige radioisotoper der slap ud.

 

Ved eksplosionen undslap ikke blot partikler fra atombrændslet, men også langt farligere radioisitoper som cæsium-137, jod-131, stromtium-90 med flere.

 

Forureningen fra Tjernobylulykken er meget ujævnt fordelt på de omkringliggende landområder, samlet i "klumper" afhængig af vind og nedbør i dagene efter ulykken.

 

Den stråling, man kan måle i det fri omkring ulykkesstedet, kommer fra forskellige radioisotoper afhængigt af, på hvilket tidspunkt efter ulykken man måler strålingen: De stoffer, der oprindeligt slap ud af reaktoren, er siden henfaldet til andre stoffer, der udsender deres egen radioaktivitet og selv henfalder til atter andre isotoper.

 

 

 

Helikopterbillede af ulykken